Vytvorte si vlastný balík plytvaní

 

 
 Investičné stimuly

Investičná pomoc pre Railway Casted Components

Spoločnosť plánuje v Prakovciach vybudovať za 20 mil. eur nový závod na výrobu odliatkov pre železničný priemysel, čím zamestná 350 ľudí.

Odhadované plytvanie: 9 939 570 €

5.6.2013

Spoločnosť Railway Casted Components chce v Prakovciach vybudovať za 20 mil. eur nový závod na výrobu odliatkov pre železničný priemysel. Vďaka tomuto investičnému projektu by malo v gelnickom okrese vzniknúť 350 priamych nových pracovných miest. Firma získala od štátu investičnú pomoc vo výške takmer 10 mil. eur. Na obstaranie dlhodobého majetku dostane investor pomoc vo výške 2,5 mil. eur a na vytvorenie nového pracovného miesta viac ako 3,1 mil. eur. Investor získal aj úľavu na dani z príjmu vo výške 4 mil. eur. V novom prakoveckom závode bude spoločnosť vyrábať oceľové odliatky pre podvozky pod nákladné železničné vagóny. Plánovaná ročná produkcia má dosiahnuť 12 tisíc ton tekutého kovu. Na export by malo smerovať až 90 % objemu produkcie oceľových odliatkov.

Zdroj: Traja investori dostanú investičné stimuly 33 miliónov eur

Kategórie

 
Ostatné oblasti
Investičné stimuly