Vytvorte si vlastný balík plytvaní

 

 
 Investičné stimuly

Investičná pomoc pre Honeywell

Výrobca turbodúchadiel pre osobné a nákladné autá by mal vytvoriť 446 nových pracovných miest.

Odhadované plytvanie: 19 150 000 €

30.3.2011

Honeywell investuje do závodu pri Prešove na výrobu turbodúchadiel pre osobné a nákladné automobily 38,3 mil. eur. Vďaka tejto investícii by malo vzniknúť 446 nových pracovných miest. Z poskytnutej pomoci vo výške 19,15 mil. eur by mal investor dostať 11,5 mil. eur na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, viac ako 7 mil. eur ako príspevok na novovytvorené pracovné miesta a takmer 600 tis. eur vo forme daňových úľav. Investičná pomoc na jedného nového pracovníka tak predstavuje takmer 43 tisíc eur.

Zdroj: Honeywell získa od štátu pomoc vo výške 19 mil. eur

Kategórie

 
Ostatné oblasti
Investičné stimuly