Vytvorte si vlastný balík plytvaní

 

 
 Ostatné oblasti

Odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní

Vláda schválila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike

Odhadované plytvanie: 400 000 000 €

25.7.2012

Vláda schválila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. V schválenom zámere poukazuje na neefektivitu súčasného systému zdravotného poistenia, ktorú vidí v nenaplnení očakávaní zlepšenia zdravotnej starostlivosti. Avšak zavedenie unitárneho systému vkladá zdravotníctvo do rúk štátneho monopolu, pričom zo skúseností štát na Slovensku neriadi svoje firmy transparentne a efektívne.

V médiách sa najčastejšie spomínajú tri rôzne sumy, ktoré by štát musel zaplatiť, ak by chcel odkúpiť obe súkromné zdravotné poisťovne:

200 000 000 € - výpočet podľa desaťnásobku očakávaného ročného zisku oboch súkromných zdravotných poisťovní

400 000 000 € - konzervatívnejší z dvoch najčastejšie uvádzaných odhadov v médiách, ktoré sú 400 miliónov € a 500 miliónov €

600 000 000 € - výpočet podľa príjmov súkromných zdravotných poisťovní (výber poistného) a pomeru ceny spoločnosti k jej príjmom, ktorý má v danom sektore (v USA) priemer približne 0,46

Zdroj: Unitárny systém zdravotného poistenia

Kategórie

 
Ostatné oblasti
Investičné stimuly