O projekte

Cieľom projektu Cena za plytvanie je poukázať na alternatívy použitia verejných výdavkov na veľké projekty, ktoré vláda plánuje realizovať. Chceme tým prispieť do verejnej diskusie o ich užitočnosti. Postupne na stránku pridávame aj ďalšie, podľa nás neefektívne výdavky. Dôvodom, kvôli ktorému portál vznikol, je zámer vlády odkúpiť, resp. vyvlastniť súkromné zdravotné poisťovne a vytvoriť jednu monopolnú poisťovňu spravovanú štátom. Našim cieľom nie je odhadnúť presné výdavky na jednotlivé opatrenia, ale ukázať alternatívne možnosti využitia verejných prostriedkov na základe verejne dostupných informácií o nákladoch na tieto opatrenia.

Doteraz žiadna analýza nedokázala, že monopol v zdravotnom poistení je pre Slovensko lepší než súťaž. Napriek tomu vláda uvažuje o minutí veľkého množstva peňazí na tento projekt. Stránka CenaZaMonopol.sk poukazuje na alternatívy použitia peňazí, ktorých úžitok pre dotknuté skupiny obyvateľstva je zrejmý. Namiesto neistoty teda stránka informuje o alternatívach, ktorých užitočnosť je istá.

INEKO považuje monopolizáciu zdravotného poistenia za horšiu alternatívu, než vytvorenie funkčného konkurenčného prostredia s nízkou informačnou nerovnosťou. Pod znížením informačnej nerovnosti pritom rozumieme najmä lepšie informovaného pacienta, lekára aj daňového poplatníka o cene a kvalite zdravotného poistenia aj starostlivosti.

Vzhľadom na riziko dlhodobej neudržateľnosti verejných financií INEKO spomedzi alternatív uvádzaných na tomto portáli považuje za prioritu znižovanie verejného dlhu. Viac o názoroch INEKO na monopolizáciu trhu zdravotného poistenia si môžete prečítať tu:

Stránku je možné využiť aj na vyčíslenie alternatív použitia verejných prostriedkov pri iných zámeroch vlády, ktoré sú dostupné v sekcii "plytvania". Väčšina z nich bola prebratá z databázy Plytvanie štátu, ktorá patrí pod projekt inštitútu INESS Cena štátu.

Nové sporné výdavky budeme priebežne dopĺňať podľa ich medializácie. Pokiaľ sú podľa vás nejaké ďalšie verejné výdavky neefektívne a ide o sumu aspoň 10 miliónov €, budeme radi, ak nám pošlete ich opis spolu so zdrojom ich medializácie na adresu INEKO.