Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

6 odborných lekárskych tímov na non-stop telefonickej linke

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme zriadiť 6 poradných non-stop telefonických liniek na odborníkov

Pri výpočte sme použili predpoklad, že na zriadenie jednej non-stop telefonickej linky je potrebné zamestnať 4 lekárov-odborníkov, každého s mesačnou hrubou mzdou 3 750 eur. Ročné náklady na zriadenie 1 linky by potom predstavovali približne 12 mesiacov krát 4 odborníci krát mesačná hrubá mzda 3 750 eur krát 1,352 (navýšenie o odvody zamestnávateľa) = 243 360 eur.

Poznámka: Vypočítaný počet non-stop telefonických liniek je udržateľný dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroj informácií:
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie