Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

643 navyše vymenených kolenných kĺbov každý rok

ak o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ročne ušetríme na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme vymeniť 643 kolenných kĺbov (v roku 2017 bolo na čakacej listine 2 329 pacientov)

V roku 2017 bolo evidovaných na čakacej listine na výmenu kolenného kĺbu 2 329 pacientov. Využitie dodatočných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia počtu výmen kolenných kĺbov by malo potenciál viesť k rýchlemu zániku čakacej listiny na výmenu tohto kĺbu.

Ako východisko pri výpočte slúži aritmetický priemer cien dostupných TEP (totálnych endoprotéz) kolenného kĺbu uvedených v materiáli MZ SR (priemer XC2.1 - XC2.10; ceny platné k začiatku r. 2019). Takto určená priemerná cena TEP kolenného kĺbu činí 2 301,39 eur.

Poznámka: Vypočítaný počet kĺbov možno meniť každý rok a je udržateľný dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroje informácií:
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/kategorizacia/zkszm/201901/Zoznam_SZM_201901.xls
http://nemocnice.ineko.sk/rebricky/2017/2.13%7CALL%7CNONE
http://www.hpi.sk/cdata/Documents/Analyza_cakacich_listin.pdf
http://sar.mfn.sk/file/subory/SAR_2010.pdf
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie