Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

o 9 % viac zdrojov pre Pohotovostnú službu (prvá pomoc)

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme navýšiť zdroje pre Pohotovostnú službu o 9 % (t.j. na 1,09-násobok)

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnená informácia o ročných nákladoch na zabezpečenie Pohotovostnej služby (prvá pomoc) v rokoch 2017 a 2018 (16 mil. eur / rok aj v roku 2017, aj v roku 2018). Táto informácia je uvedená v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 (hlavná kniha, strana 91).

Poznámka: Vypočítané zvýšenie nákladov je udržateľné dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroje informácií:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11853
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie