Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Školstvo

o 0,86 % vyššie platy pre mladých učiteľov

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, vďaka ktorým môžeme navýšiť platy učiteľov ZŠ a SŠ pod 30 rokov o 0,86 %

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnená informácia o rozpočtovaných osobných výdavkoch na pedagogických zamestnancov (cena práce) v regionálnom školstve pre rok 2019 (1 567 068 837 eur). Na základe údajov OECD možno ďalej odhadnúť, že učitelia pod 30 rokov (<30) sa podielajú na celkovej cene práce učiteľov čiastkou asi 172,25 mil. eur (za celý r. 2019). Z uvedeného vyplýva, že vďaka sume 1 481 760 eur možno navýšiť platy mladých učiteľov o 0,86 %. Je potrebné dodať, že toto zvýšenie by mohlo mať za následok, že niektorí učitelia pod 30 rokov by dosiahli vyššiu mzdu ako niektorí učitelia nad 30 rokov - náš zjednodušujúci prepočet preto treba brať obrazne (pred zvyšovaním platov mladých učiteľov by bolo potrebné najprv doladiť príslušné technické detaily).

Poznámka: Vypočítané zvýšenie platov je udržateľné dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroje informácií:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11853
http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=8255&documentId=7671
http://www.oecd.org/edu/eag2012.htm (OECD: Education at a Glance 2012)
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie