Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Sociálna oblasť

o 0,38 % vyššie rodičovské príspevky

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, vďaka ktorým môžeme zvýšiť mesačnú sumu vyplácaného rodičovského príspevku na 1 dieťa zo 214,70 € na 215,53 € (o 0,38 %)

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnená informácia o rozpočtovaných výdavkoch spojených s vyplácaním rodičovských príspevkov v roku 2019 (spolu 382 062 000 eur). Typická mesačná suma vyplácaného rodičovského príspevku predstavuje 214,70 € (suma pripadajúca na 1 dieťa).

Poznámka: Vypočítané zvýšenie príspevkov je udržateľné dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroje informácií:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11853
https://najmama.aktuality.sk/clanok/264023/uzitocny-prehlad-pre-mamy-ako-sa-zmenia-davky-materska-a-rodicovsky-v-roku-2019/
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie