Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Školstvo

13,3  pre učiteľov v každom roku navyše

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, vďaka ktorým môžeme (aspoň symbolicky) navýšiť ročné platy učiteľov ZŠ a SŠ o 13,3 €

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnená informácia o rozpočtovaných osobných výdavkoch na pedagogických zamestnancov (cena práce) v regionálnom školstve pre rok 2019 (1 567 068 837 eur).

Poznámka: Vypočítané zvýšenie platov je udržateľné dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroje informácií:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11853
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie