Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Verejné financie

o 100 € ročne nižšie odvody pre nízkopríjmových

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, vďaka ktorým môžeme v každom roku o 100 € znížiť odvody 14 817 zamestnancom s najnižšou mzdou (0,57 % zo všetkých zamestnancov v SR)

Pri výpočte berieme do úvahy odhadovaný celkový počet zamestnaných v SR pre rok 2019 podľa Výboru pre makroekonomické prognózy (2 570 000 osôb).

Je potrebné dodať, že zavedenie takejto odvodovej úľavy by pravdepodobne malo za následok, že niektorí pracujúci s nižším hrubým príjmom by vďaka úľave mohli dosiahnuť vyšší čistý príjem ako pracujúci s nízkou mzdou, ktorí by už tesne nemali na úľavu nárok - náš zjednodušujúci prepočet preto treba brať obrazne (pred zavedením úľavy na odvodoch pre nízkopríjmových by bolo potrebné najprv doladiť príslušné technické detaily).

Poznámka: Poskytovanie odpočítateľnej položky pri výpočte odvodov pre časť pracujúcich s najnižšou mzdou je udržateľné dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroj informácií:
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (počet zamestnaných a úroková miera - odhady pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie