Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Infraštruktúra

vodovod a kanalizácia pre 14 711 ľudí

za 117 600 000 € by sa na Slovensku mohol dobudovať vodovod a kanalizácia pre 14 711 ľudí

Ako východisko pri výpočte slúži Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR (do roku 2015), ktorý obsahuje informáciu o predpokladaných nákladoch na vybudovanie vodovodu a kanalizácie pre približne 613 tisíc ľudí na Slovensku. Po prepočítaní dostávame v prepočte na 1 obyvateľa zjednodušený odhad nákladov vo výške 7 994 eur.

Za 117 600 000 eur by bolo možné prispieť k zvýšeniu napojenia obyvateľstva na verejný vodovod z 86,9 % (v r. 2011) na 87,17 % a k zvýšeniu napojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu z 61,6 % (v r. 2011) na 61,87 %.

Zdroje informácií:
http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/vlastny-material-verejne-vodovody-pdf-772-kb.pdf
http://www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php?id_indikator=5866
http://www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php?id_indikator=5865
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID("i362DCE4D88EC4E13A9EE8526B286D18B")

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie