Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

84 nových zdravotných sestier

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme zvýšiť počet zdravotných sestier o 84

Počet zdravotných sestier by tak bolo možné zvýšiť o 0,27 %. Pri výpočte vychádzame z posledného dostupného údaju o počte zdravotných sestier na Slovensku - 31 183 (k 31.12.2016). Mesačnú hrubú mzdu pre nové sestry v roku 2019 predpokladáme vo výške 1 077 eur (očakávaná priemerná mzda v hospodárstve pre rok 2019). Ročnú cenu práce na 1 sestru uvažujeme ako 12 mesiacov krát hrubá mzda 1 077 eur krát 1,352 (navýšenie o odvody zamestnávateľa) = 17 473 eur.

Poznámka: Vypočítaný počet nových sestier je udržateľný dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroje informácií:
http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2016/Pracovnici_v_zdravotnictve_a_zdravotnicke_skolstvo.pdf (počet sestier)
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (priemerná mzda a úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie