Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Sociálna oblasť

86  pre každú štvorčlennú rodinu

117 600 000 €, teda zvolená suma plytvaní, predstavuje v prepočte na štvorčlennú rodinu čiastku 86 €

Pri výpočte pracujeme s počtom obyvateľov SR ku koncu roka 2017 (5 443 120).

Zdroj informácií:
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID("i362DCE4D88EC4E13A9EE8526B286D18B")

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie