Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Školstvo

32  na notebook pre všetkých piatakov na ZŠ každý rok

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme každoročne poskytnúť všetkým žiakom nastupujúcim do 5. ročníka ZŠ príspevok na notebook vo výške 32 € na žiaka

Pri výpočte pracujeme s počtom žiakov nastupujúcich do 5. ročníka základných škôl v šk. roku 2017/18 (45 716 žiakov).

Poznámka: Vypočítaná výška príspevku je udržateľná dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroje informácií:
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-zakladne-skoly.html?page_id=9601
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie