Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Školstvo

6  pre všetkých žiakov 2. stupňa ZŠ každý rok

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme každoročne poskytnúť všetkým žiakom 5. až 9. ročníka ZŠ poukazy na podporu pohybových aktivít v sume 6 € na žiaka

Pri výpočte pracujeme s celkovým počtom žiakov v 5. až 9. ročníku základných škôl v roku 2017 (219 217 žiakov).

Poznámka: Poskytovanie poukazov vypočítanej hodnoty je udržateľné dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroje informácií:
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/casove-rady.html?page_id=9724
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie