Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Školstvo

o 30 % viac nových učebníc

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme zvýšiť počet nových učebníc, ktoré dostávajú žiaci na základných a stredných školách o 30 % (t.j. na 1,30-násobok)

Pri výpočte vychádzame z dostupného údaju o výdavkoch ministerstva na učebnice v roku 2017 (4 800 000 eur).

Poznámka: Vypočítaný počet nových učebníc je udržateľný dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroje informácií:
http://grohling.sk/wp-content/uploads/2018/04/6-Sucasny-trh-s-ucebnicami-a-jeho-otvorenie.pdf
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie