Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Školstvo

interaktívna tabuľa pre všetky triedy ZŠ a SŠ

za 117 600 000 € sa dá vybaviť každá z 33 039 tried na základných a stredných školách interaktívnymi tabuľami a ešte ostane 4 937 010 €

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnený cenník vybavenia tried súpravami interaktívna tabuľa, projektor, mobilný držiak so zdvihom a kabeláž. Z cenníku sme zvolili špičkový variant "KOMPLET C SMART Board X885" (cena jednej súpravy predstavuje 3 410 eur).

Pre účely výpočtu uvažujeme s triedami na základných školách (23 604 tried), stredných odborných školách (6 345) a gymnáziách (3 090).

Zdroje informácií:
https://www.interaktivnatabula.com/ebeamsystem/eshop/11-1-Interaktivne-Komplety/3-2-S-mobilnym-zdvihacim-zariadenim/5/421-KOMPLET-C-SMART-Board-X885
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/casove-rady.html?page_id=9724

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie