Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Sociálna oblasť

o 4 % vyššie výdavky na opatrovateľskú službu

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme navýšiť výdavky obcí na opatrovateľskú službu o 4 % (t.j. na 1,04-násobok)

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnená informácia o výdavkoch obcí na zabezpečenie opatrovateľskej služby (25 622 549 €). Keďže sa jedná o starší údaj (z roku 2013), navýšili sme ho o 5 % za každý rok, ktorý odvtedy uplynul, a tak sme získali odhad výdavkov na rok 2019 - 34 336 666 €.

Poznámka: Vypočítané zvýšenie výdavkov je udržateľné dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by sa inak stali predmetom plytvania. Okrem úrokovej úspory je kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroje informácií:
http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-174223
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie