Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Sociálna oblasť

príspevok 89  pre každého dôchodcu

za 117 600 000 € by bolo možné každému starobnému a invalidnému dôchodcovi pridať k dôchodku navyše jednorazový príspevok vo výške 89 €

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnená informácia o počte starobných a invalidných dôchodcov k 31.10.2018 (vyplatených spolu 1 317 086 starobných a invalidných dôchodkov).

Zdroj informácií:
http://www.socpoist.sk/pocet-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/3150s

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie