Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Verejné financie

zníženie verejného dlhu a vďaka tomu každoročne o 1 481 760  nižšie výdavky na úroky

za 117 600 000 € môžeme znížiť verejný dlh o 0,12 % HDP (na 48,58 % HDP), a ušetriť tak každý rok na úrokoch 1 481 760 €

Ako východisko pri výpočte slúžia údaje obsiahnuté v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Tento materiál prognozuje HDP Slovenska na rok 2018 vo výške 90,5 mld. eur (tzv. očakávaná skutočnosť) a verejný dlh (maastrichtský hrubý dlh verejnej správy) ku koncu roka 2018 na úrovni 48,70 % HDP. Za 117 600 000 eur teda môžeme znížiť verejný dlh o 0,12 % HDP - ku koncu roka 2018 by tak verejný dlh predstavoval 48,58 % HDP (miesto ministerstvom odhadovaných 48,70 %).

Týmto znížením dlhu sa dosiahne každoročná úspora na úrokoch vo výške 1 481 760 eur. Pri odhade úrokovej úspory sme využili údaj o priemernom odhadovanom ročnom výnose 10-ročného štátneho dlhopisu SR na úrovni 1,26 % (odhad pre rok 2019 stanovený Výborom pre makroekonomické prognózy). Navyše, kľúčovým benefitom aj samotný pokles štátneho dlhu - krajina s nižším dlhom je dôveryhodnejšia, má nižšiu rizikovú prirážku a viac priestoru reagovať v prípade príchodu ďalšej krízy.

Zdroje informácií:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11853 (odhad výšky dlhu a odhad HDP - koniec roka 2018)
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11839 (úroková miera - odhad pre rok 2019)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie