Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

146 nových prístrojov na MR

za 117 600 000 € by bolo možné nakúpiť 146 zariadení na magnetickú rezonanciu (najmenej 1 zariadenie pre každú nemocnicu v SR)

Ako východisko pri výpočte slúži cena výkonného MR prístroja (1,5 Tesla), ktorý obstarala nemocnica v Bardejove v roku 2016 - vyše 800 tis. € vrátane DPH (viď zdroje, prvý link). Podobné ceny potvrdzuje aj medzinárodný zdroj (druhý link).

Zdroje informácií:
http://www.nsp-bardejov.sk/files/zmluva_mr.pdf
http://www.ehow.com/about_4731161_much-do-mri-machines-cost.html

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie