Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

71 nových špičkových CT prístrojov

za 117 600 000 € by bolo možné nakúpiť 71 špičkových CT zariadení

Ako východisko pri výpočte slúži cena špičkového CT prístroja, schopného vykonať akvizíciu 384 obrázkov, pochádzajúca z obstarávania z roku 2018 - 1,65 mil. € vrátane DPH (viď zdroje, prvý link). Podobné ceny evidujeme aj v starších obstarávaniach, viď prehľad obstarávaní prístrojov CT slovenskými a českými nemocnicami (druhý link).

Zdroje informácií:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3332921
http://transparency.sk/sk/dakujeme-konkurenciu-neberieme-2/

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie