Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

o 17 % nižší dlh verejných zdravotníckych zariadení

za 117 600 000 € môžeme znížiť dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR z 679 240 000 € na 561 640 000 €

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnená sumárna výška dlhu zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR k 31.12.2017 (679 240 000 €).

Zdroj informácií:
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-218194?prefixFile=m_

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie