Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

23 zrekonštruovaných regionálnych nemocníc

za 117 600 000 € by bolo možné vykonať komplexnú rekonštrukciu v 23 stredne veľkých regionálnych nemocniciach

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnená informácia o nákladoch na rekonštrukciu nemocnice v Starej Ľubovni (3,79 mil. eur). Jednalo sa o komplexnú rekonštrukciu nemocnice s 212 lôžkami vrátane nákupu moderného prístrojového vybavenia a modernizácie IKT technológií. Keďže sa jedná o starší údaj (z roku 2010), túto sumu sme navýšili a pracujeme s odhadom nákladov na rekonštrukciu na úrovni 5 mil. eur.

Poznámka: Nemocnica v Starej Ľubovni pokrýva celý okres Stará Ľubovňa s približne 52 tisíc obyvateľmi.

Zdroj informácií:
http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/145911

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie