Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

Výdavkové alternatívy

 
 Zdravotníctvo
3 nové nemocnice

za 117 600 000 € by sa na Slovensku mohli postaviť 3 menšie moderne vybavené nemocnice, každá s 339 lôžkami

 Zdravotníctvo
odstránenie dioptrií 59 393 ľuďom

za 117 600 000 € by bolo možné laserom bezpečne odstrániť dioptrie 59 393 ľuďom na oboch očiach

 Zdravotníctvo
kompletná oprava chrupu pre 8 400 ľudí

za 117 600 000 € by bolo možné kompletne zrekonštruovať chrup modernými implantátmi (mostíky a korunky) 8 400 ľuďom

 Zdravotníctvo
235-lôžková špičková nemocnica

za 117 600 000 € by sa na Slovensku mohla postaviť špičková nemocnica s 235 lôžkami

 Zdravotníctvo
23 zrekonštruovaných regionálnych nemocníc

za 117 600 000 € by bolo možné vykonať komplexnú rekonštrukciu v 23 stredne veľkých regionálnych nemocniciach

 Zdravotníctvo
71 nových špičkových CT prístrojov

za 117 600 000 € by bolo možné nakúpiť 71 špičkových CT zariadení

 Zdravotníctvo
146 nových prístrojov na MR

za 117 600 000 € by bolo možné nakúpiť 146 zariadení na magnetickú rezonanciu (najmenej 1 zariadenie pre každú nemocnicu v SR)

 Zdravotníctvo
691 nových mamografov

za 117 600 000 € by bolo možné nakúpiť 691 mamografov (najmenej 7 mamografov pre každú nemocnicu v SR)

 Zdravotníctvo
o 17 % nižší dlh verejných zdravotníckych zariadení

za 117 600 000 € môžeme znížiť dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR z 679 240 000 € na 561 640 000 €

 Zdravotníctvo
6 odborných lekárskych tímov na non-stop telefonickej linke

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme zriadiť 6 poradných non-stop telefonických liniek na odborníkov

 Zdravotníctvo
o 9 % viac zdrojov pre Pohotovostnú službu (prvá pomoc)

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme navýšiť zdroje pre Pohotovostnú službu o 9 % (t.j. na 1,09-násobok)

 Zdravotníctvo
84 nových zdravotných sestier

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme zvýšiť počet zdravotných sestier o 84

 Zdravotníctvo
o 0,27 % vyššie platy zdravotných sestier

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme zvýšiť platy všetkých zdravotných sestier o 0,27 %

 Zdravotníctvo
697 navyše vymenených bedrových kĺbov každý rok

ak o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ročne ušetríme na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme vymeniť 697 bedrových kĺbov (v roku 2017 bolo na čakacej listine 2 015 pacientov)

 Zdravotníctvo
643 navyše vymenených kolenných kĺbov každý rok

ak o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ročne ušetríme na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme vymeniť 643 kolenných kĺbov (v roku 2017 bolo na čakacej listine 2 329 pacientov)

 Školstvo
interaktívna tabuľa pre všetky triedy ZŠ a SŠ

za 117 600 000 € sa dá vybaviť každá z 33 039 tried na základných a stredných školách interaktívnymi tabuľami a ešte ostane 4 937 010 €

 Školstvo
32  na notebook pre všetkých piatakov na ZŠ každý rok

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme každoročne poskytnúť všetkým žiakom nastupujúcim do 5. ročníka ZŠ príspevok na notebook vo výške 32 € na žiaka

 Školstvo
o 30 % viac nových učebníc

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme zvýšiť počet nových učebníc, ktoré dostávajú žiaci na základných a stredných školách o 30 % (t.j. na 1,30-násobok)

 Školstvo
13,3  pre učiteľov v každom roku navyše

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, vďaka ktorým môžeme (aspoň symbolicky) navýšiť ročné platy učiteľov ZŠ a SŠ o 13,3 €

 Školstvo
o 0,86 % vyššie platy pre mladých učiteľov

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, vďaka ktorým môžeme navýšiť platy učiteľov ZŠ a SŠ pod 30 rokov o 0,86 %

 Školstvo
6  pre všetkých žiakov 2. stupňa ZŠ každý rok

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme každoročne poskytnúť všetkým žiakom 5. až 9. ročníka ZŠ poukazy na podporu pohybových aktivít v sume 6 € na žiaka

 Sociálna oblasť
86  pre každú štvorčlennú rodinu

117 600 000 €, teda zvolená suma plytvaní, predstavuje v prepočte na štvorčlennú rodinu čiastku 86 €

 Sociálna oblasť
21  pre každého obyvateľa SR

117 600 000 €, teda zvolená suma plytvaní, činí v prepočte na každého jedného obyvateľa SR čiastku 21 €

 Sociálna oblasť
o 4 % vyššie výdavky na opatrovateľskú službu

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, za ktoré môžeme navýšiť výdavky obcí na opatrovateľskú službu o 4 % (t.j. na 1,04-násobok)

 Sociálna oblasť
o 0,38 % vyššie rodičovské príspevky

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, vďaka ktorým môžeme zvýšiť mesačnú sumu vyplácaného rodičovského príspevku na 1 dieťa zo 214,70 € na 215,53 € (o 0,38 %)

 Sociálna oblasť
príspevok 89  pre každého dôchodcu

za 117 600 000 € by bolo možné každému starobnému a invalidnému dôchodcovi pridať k dôchodku navyše jednorazový príspevok vo výške 89 €

 Infraštruktúra
6,5 km nových diaľnic

za 117 600 000 € by sa na Slovensku mohlo postaviť 6,5 km nových diaľnic

 Infraštruktúra
vodovod a kanalizácia pre 14 711 ľudí

za 117 600 000 € by sa na Slovensku mohol dobudovať vodovod a kanalizácia pre 14 711 ľudí

 Verejné financie
zníženie verejného dlhu a vďaka tomu každoročne o 1 481 760  nižšie výdavky na úroky

za 117 600 000 € môžeme znížiť verejný dlh o 0,12 % HDP (na 48,58 % HDP), a ušetriť tak každý rok na úrokoch 1 481 760 €

 Verejné financie
o 100 € ročne nižšie odvody pre nízkopríjmových

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 1 481 760 €, vďaka ktorým môžeme v každom roku o 100 € znížiť odvody 14 817 zamestnancom s najnižšou mzdou (0,57 % zo všetkých zamestnancov v SR)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie